STICHTING / FOUNDATION DGI │ P.O. BOX 60025 - 1320 AA ALMERE – THE NETHERLANDS │ EMAIL: INFO@DGIFOUNDATION.ORG

WHAT IS NEW

 

- januari 2010
In november 2009 is het Project Capaciteitsopbouw Monkouschool in Nieuw Nickerie - PCMN2 afgerond. Het project vond plaats in Nieuw Nickerie, en had als doel capaciteitsversterking van de Monkouschool, een school voor het speciaal onderwijs. In het kader van het project heeft DGI de leerkrachten van de Monkouschool getraind in het maken van maatwerk lesmateriaal met behulp van een speciaal softwaresysteem ontwikkeld door Araneum in Amsterdam. Het systeem maakt het mogelijk om het lesmateriaal aan te passen aan de belevingwereld van de kinderen. Hieraan bestaat grote behoefte zeker in een school gericht op leerlingen met een beperking.....
(lees meer)

 

- juli 2009
Op 15 juli 2009 jl. heeft de stichting DGI samen met UNICEF Suriname een ‘train the trainer’ workshop verzorgd voor organisaties in Suriname die actief zijn op het gebied van alfabetisering. De workshop werd gehouden in het kantoor van UNICEF in de hoofdstad van Suriname, Paramaribo. Deelnemers waren onder meer vertegenwoordigers en docenten van diverse organisaties in het reguliere en speciale onderwijs (voor zowel kinderen als volwassenen), alsook van het Surinaamse ministerie van Onderwijs.
(NEDERLANDS ARTIKEL)
(ENGLISH ARTICLE)

 

- juli 2009
Ons project “Capaciteitsopbouw op de W.H.C. Monkouschool in Nw. Nickerie is in volle gang. In juni werd de vierde fase ingeluid met als doel het maken van lesmateriaal voor de vakken Rekenen, Nederlandse Taal en Parate Kennis met speciaal daarvoor ontwikkelde software. Ook is er een cursus Logopedie georganiseerd waarbij gefocused werd op het type(MLK) leerling van deze school. Tijdens deze periode werd tevens aandacht besteed aan de verdere inrichting van het computerlokaal.........(lees meer)

 

- juni 2009
KEFEADO (Kenya Female Advisory Organisation) en DGI gaan samenwerken met elkaar op verschillende gebieden, waarbij een lijn tussen Kenia - Nederland - Suriname in het leven wordt geroepen. Het ROC van Amsterdam (Gooi & Vechtstreek) speelt eveneens een -ondersteunende- rol.

 

- mei 2009
De derde fase van het Twinning-Monkouschool project is afgerond. Dit project is gestart in januari 2009, met als doel het lesmateriaal-ontwikkeling voor het speciaal onderwijs m.b.v. een innovatief produktiesysteem te ontwikkelen.... (lees meer)